Munkhsetseg Jalkhaajav | Inside Passage or A Journey through Vulnerability | Oct 10 – Nov 2, 2019

Munkhtsetseg Jalkhaajav | Inside Passage or A Journey through Vulnerability | Oct 9 – Nov 2, 2019

 

The exhibition is inspired by the story of little gazelle.

 

Through her works, artist J.Munkhtsetseg explores and reflects the implications of the sorrowful fates of some animals, caused by the unfair treatments and the imbalanced forces of the nature. For her artworks, she uses several different forms and languages, including soft sculptures. Her soft sculptures embody invisible forces, such as spirits, traditional healing methods and myths.

 

The nature of anxiety and the process of its healing, perceptions and depictions of reincarnation are the foremost interests of her journey and she tries to unravel them through creating specific languages of expression. In her practice, ways of tearing, cutting, gluing, patching, mending and sewing imply pain, anxiety, fear, hope and patience. On one hand, it may seem as a vulnerable journey of a human-being, but on the other hand, it is a creative journey in search of inner strength, protection, healing and reincarnation.

 

ABOUT THE ARTIST

Ж. Мөнхцэцэг | Гүнээс Гүнд | 2019.10.09-11.02

 

Энэхүү үзэсгэлэнгийн санаа нь нэгэн зээрийн хувь заяаны түүхээс сэдэлтэй.

 

Уран бүтээлч Ж.Мөнхцэцэг нь байгалийн тэнцвэрт бус харилцаанаас үүдэн зарим амьтдад учирч буй эмгэнэлт хувь тавилан, тэр нь ямар учир утга холбоостой болохыг эрэгцүүлж, илрүүлж, түүнийгээ хуваалцахыг хүсдэг юм. Түүний бүтээлүүд хэд хэдэн төрлийн хэлбэр, хэллэгээс бүрэлдэх ба тэдгээрийн нэг нь зөөлөн баримал байдаг. Тэрээр зөөлөн баримлуудаа далд сүнслэг биет, дом засал, домгоос үндэслэн шууд харагдахгүй дүрслэлийг биежүүлж хийдэг.

 

Хүний амьдралд тохиолдох сэтгэлийн зовиур болон түүний илааршил, цаашлаад дахин төрөлтийн талаархи бидний ойлголт, дүрслэл болон эдгээрийн утга учрын зангилааг гаргахыг эрмэлзэж, эрж хайж, илэрхийллийн хэллэгүүд бий болгохыг оролддог. Мөнхцэцэгийн бүтээлд хайчлах, урах, наах, нөхөх, оёх гэсэн арга хэллэгүүд нь өвдөлт, битүү зовнил, айдас, таавар, тэвчээрийг илэрхийлэх ба энэ нь нэг талаас хүний оршин тогтнолын сул тал, эмзэг байдал мэт ч нөгөө талаасаа сэтгэлийн хүч, хамгаалалт, илааршил, дахин төрөлтийг эрж хайх байнгын бүтээлч аялал гэж харж болох юм.