Munkhbolor Ganbold | Adjective | Apr 19 – May 25, 2015

Munkhbolor Ganbold | Adjective | Apr 19 – May 25, 2015

 

A solo exhibition by Munkhbolor Ganbold, a member of Human, Nature, Love, Freedom collective.

 

ABOUT THE ARTIST

Г. Мөнхболор | Тэмдэг Нэр

 

ХҮН БҮХНИЙ ДОТОР ОРШИХ ӨӨРИЙН БАЙГАЛЬ

Г. Мөнхболор

 

Дурсамж…
Сэтгэлгээн дэх аялал мэдрэмжээр дамжин үлдэхдээ элж хуучирсан бүхэн зохицох үл зохицох, ялгаа үл ялгагдах хотын хөл хөдөлгөөнөөс зайдуу буйд орших нэгэн дүүргээс нээсэн бүтээлүүдээ дэлгэж буй.