Otgontuvden Badam | March 8 | Mar 2 – Mar 26, 2018

Otgontuvden Badam | March 8 | Mar 2 – Mar 26, 2018

 

B. Otgontuvden’s works often depict historic events and portraits, moreover the Mongolian lifestyle. However, the works shown in the exhibition have taken a rather minimal aesthetic turn, exuding a feeling of gentle calmness.

 

ABOUT THE ARTIST

Б.Отгонтүвдэн | Март 8 | 2018 оны III.8-III.26

 

Уран бүтээлч Б.Отгонтүвдэн нь монгол ахуй, хөрөг болон түүхэн бүтээлүүдээр олны танил болж байсан бол энэ удаад гарах үзэсгэлэн дээр тавигдах бүтээлүүд нь нилээд минимал шинжтэй болж ирсний сацуу зөөлөн, тайвшрам мэдрэмжийг өгөх аж.