Shijirbaatar Jambaldorj | Chill & Lull | Jun 28 – Jul 13, 2018

Shijirbaatar Jambaldorj | Chill & Lull | Jun 28 – Jul 13, 2018

 

J. Shijirbaatar graduated from the Mongolian University of Arts and Culture in 2010 and gained notoriety within few years while working as an independent artist. His refusal from traditional painting techniques led him to experiment with more abstract forms and techniques such as the mix of collage, photo prints, as well as oil painting. Though his works from the last 6 years seem to have an appearance of simplicity, the techniques involved in producing those pieces add a new level of complexity. Most often, Shijirbaatar’s works deal with the inner world of humans and how it is manifested through physical appearances. The subjects of his pieces seem to have a conversation amongst themselves as well as the audience.

 

Created, not from a momentary leap of emotion, but rather from a space of long contemplation and planning, Shijirbaatar’s works speak of the flow of time and the changes it impose on people, and the connection between a distant memory and how it’s viewed through a lens of the current time.

 

 

ABOUT THE ARTIST

Жамбалдоржын Шижирбаатар | Жихүүцэл – Тайвшрал | 2018 ны VI.28-VII.13

 

Ж.Шижиржбаатар нь соёл урлагийн дээд сургуулийг 2010 онд төсгч бие даасан уран бүтээлчээр ажилласаар цөөхөн жилийн дотор нилээд жинтэй уран бүтээлч болон хөгжсөн түүний шинэхэн бүтээлүүдийг энэхүү үзэсгэлэнгээс харж болно. Шижиржбаатар уламжлалт уран зургийн арга барилаас татгалзаж цаасан эвлүүлэг, фото хэвлэл, бар зэрэг аргачлалыг тосон будгийн ажилагаатай хослуулан нилээд абстрактжуу, энгийн мэт харагдах ч төвөгтэй ажиллагаатай бүтээлүүдээ сүүлийн 6 жилийн туршид тууривж иржээ. Түүний бүтээлүүд хүний дотоод ертөнц, тэр нь гадаад төрх дээрээ хэрхэн илэрч байдаг талаар өгүүлж, бас бүтээл дэх объектууд өөр хоорондоо, бас үзэгчтэй ярилцана.

 

Хоромхон зуурын сэтгэл хөдлөлд автан бүтээл тууривахаас илүүтэй, урт удаан хугацааны туршид бодож боловсруулж, цэгцэлж ажилладаг түүний бүтээлүүдээс цаг хугацааг даган хувьч өөрчлөгдөх хүмүүсийн тухай, он цагийн тэртээх дурсамж, түүний талаархи одоо цагийн бодол зэрэг мэдрэгдэнэ.